گروه مشاوره تاثیر
  • تخصص و شناخت
  • خلاقیت و نوآوری 
  • شبکه گسترده

ما را از رقبا متفاوت کرده است

گروه مشاوره تاثیر اولین قدم شما برای

گروه مشاوره تاثیر را بشناسید...

گروه مشاوره تاثیر یک شرکت مشاوره مالی و تجاری است که با استراتژی رشد و توسعه بین‌المللی از مشتریان شرکت‌ها و سرمایه گذاران مالی پشتیبانی می‌کند.
تخصص اصلی ایمپکت همراهی با مشتریان خود در جهت تحلیل، طراحی، نوآوری و اجرای استراتژ‌ی‌های تجاری برای ورود به بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم بازار در داخل می‌باشد.