گروه مشاوره تاثیر
  • تخصص و شناخت
  • خلاقیت و نوآوری 
  • شبکه گسترده

ما را از رقبا متفاوت کرده است

گروه مشاورین تاثیر همراه شما در:

گروه مشاوره تاثیر را بشناسید...

گروه مشاورین تاثیر یک شرکت تجاری و سرمایه گذاری است که به شرکتها و کارفرمایان جهت گسترش کسب و کار خویش در بعد بین المللی خدمات مشاوره و سرمایه گذاری ارایه می دهد. 

 این گروه با برخورداری از مشاوران متخصص در جهت تعریف چشم اندازها و توسعه، نوآوری در کسب کارها  و اجرای استراتژیهای تجاری برای شرکتها و سازمانها جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و یا افزایش سهم بازار داخلی همکاری می نماید.