گروه مشاوره تاثیر
 • تخصص و شناخت
 • خلاقیت و نوآوری 
 • شبکه گسترده
 • ما را از رقبا متفاوت کرده است

  گروه مشاوره تاثیر اولین قدم شما برای

  گروه ایمپکت را بشناسید...

  گروه مشاوره تاثیر یک شرکت مشاوره تجاری است که با استراتژی رشد و توسعه بین‌المللی از مشتریان شرکت‌ها و سرمایه گذاران مالی پشتیبانی می‌کند.
  تخصص اصلی ایمپکت همراهی با مشتریان خود در جهت تحلیل، طراحی، نوآوری و اجرای استراتژ‌ی‌های تجاری برای ورود به بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم بازار در داخل می‌باشد.