قوانین مالیاتی پیچیده در ایران، عدم وجود قانون یکپارچه مالیاتی و وجود بخشنامه‌های متعدد و ابهام و تغییرات پی‌درپی در قوانین، تهیه گزارشات مالیاتی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی را کاری بسیار دشوار و تخصصی کرده است.

این دشواری و پیچیدگی باعث اتلاف وقت سازمان‌ها و شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های سازمان در قالب هزینه‌های تهیه گزارشات و نیز پرداخت مالیات‌های غیرعادلانه و سنگین می‌شود.

خدمات بخش مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی گروه مشاوران تاثیر شامل:

مشاوره مالیاتی جهت ارائه راهکارهای عملی در راستای پرداخت مالیات عادلانه

مشاوره جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

حسابداری مالیاتی

دادرسی مالیاتی

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی

آخرین مطالب

گروه مشاوره ایمپکت مفتخر است در