مشاوره مالی و                     مالیاتی 

   شما

ایمپکت

مشاور مالیاتی

با کمک تیم متخصص ما

مشاوره مالی و مالیاتی

گروه ایمپکت با استفاده از اصول علمي، تكنیک‌های كارآمد و محاسبه شده و با در اختيار داشتن تيم مجرب مشاوره مالی و مالیاتی، همین طور با بهره‌گيری از دانش فنی و حضور كارشناسان می‌كوشد گامی بلند در جهت پیشبرد اهداف مالی مدیران و ساختار مالی شرکت‌ها بردارد.

تهیه استراتژی‌های مالی، برنامه ریزی مالی ، استفاده از معافیتهای مالیاتی و نظارت بر وضعیت مالی ، پیش بینی بازارهای اقتصادی و ارائه گزینه‌های مختلف به مشتریان (استخدام مشاور مالیاتی و مالی) و مدیریت ریسک از موارد اصلی خدمات گروه ایمپکت می باشد. تیم ما همچنین گزارش‌های جامعی از وضعیت مالی سازمان تهیه و به شما ارائه می نماید. مشاوران ما با بررسی فرآیندهای بخش مالی سازمان و استقرار و بهینه سازی سیستم مالی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری و تصمیمات بیمه و تامین اجتماعی به کارفرمایان در تحقق اهداف مالی خود یاری می رسانند.

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی

خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ایمپکت

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی

مشاوره مالیاتی جهت بهبود فرآیندهای مالیاتی و اطمینان از برخورداری از کلیه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی

ارائه حسابرسی رسمی و حسابرسی داخلی

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالی ومالیاتی

تدوین برنامه های مالی برای کمک به شما در دستیابی به اهداف مالی بلند مدت و کوتاه مدت

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالی ومالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی در مورد سرمایه گذاری و اثرات مالیاتی تصمیمات مالی سازمان

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالی ومالیاتی

نظارت بر بازارهای مالی و شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر کسب و کار شما

مشاوره مدیریت مالی مشاوره مالیاتی و مالیاتی

پیش بینی تغییرات اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت و اثر آن بر کسب و کار شما و برنامه ریزی جهت واکنش به موقع به هر عامل بیرونی

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی

تحقیق در مورد فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری برای مشتریان

آخرین مطالب

گروه مشاوره ایمپکت مفتخر است در